• Τηλ : 2410 552729,  210 3801129-30
  • Email : info@academy.europroodos.gr

Όροι και Προϋποθέσεις

Όροι και Προϋποθέσεις


  1. Ο ελάχιστος αριθμός εκπαιδευόμενων σε κάθε σεμινάριο ανέρχεται στα δέκα (10) άτομα.
  2. Σε περίπτωση μη υλοποίησης του σεμιναρίου τα χρήματα των εκπαιδευόμενων επιστρέφονται πλήρως.
  3. Τα σεμινάρια χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Στη πρώτη κατηγορία ανήκουν τα σεμινάρια μικρής διάρκειας, με διάρκεια έως τρείς(3) ώρες, ενώ στη δεύτερη ανήκουν τα σεμινάρια μεγάλης διάρκειας, με διάρκεια μεγαλύτερη των τριών(3) ωρών.
  4. Τα χρήματα για τη συμμετοχή του εκπαιδευόμενου στο σεμινάριο θα πρέπει να καταβληθούν επτά (7) ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης του σεμιναρίου
  5. Στις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες (άνεργοι, φοιτητές, πολύτεκνοι) παρέχεται έκπτωση της τάξης του 15% επί της αρχικής τιμής, για τη παρακολούθηση των σεμιναρίων μεγάλης διάρκειας, που ορίστηκαν παραπάνω.
  6. Για να ισχύσει η έκπτωση για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν μαζί τους τα απαραίτητα δικαιολογητικά (κάρτα ανεργίας, φοιτητικό πάσο, κάρτα πολυτέκνων).

All Rights Reserved © Europroodos