• Τηλ : 2410 552729,  210 3801129-30
 • Email : info@academy.europroodos.gr

Σεμινάριο


Πιστοποιημένη Εκπαίδευση Προσωπικού Ασφαλείας - Security (δια ζώσης και εξ' αποστάσεως -σύγχρονη εκπαίδευση)

Περιγραφή Σεμιναρίου


Η ΕΥΡΩΠΡΟΟΔΟΣ  ΚΔΒΜ2, είναι πιστοποιημένο κέντρο εκπαίδευσης ενηλίκων από τον ΕΟΠΠΕΠ και το ΚΕΜΕΑ για την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης προσωπικού ασφαλείας Ιδιωτικών Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας (Ι.Ε.Π.Υ.Α) για την απόκτηση του Απαραίτητου Πιστοποιητικού βάσει των προτύπων που ορίζει  το ΚΕΜΕΑ.

Πρόγραμμα 105 ωρών | για συμμετοχή στις εξετάσεις αρχικής απόκτησης άδειας

Πρόγραμμα 28 ωρών | για συμμετοχή στις εξετάσεις ανανέωσης άδειας

Θεματολογία Εκπαιδευτικού Προγράμματος Προσωπικού Ασφαλείας

 • Ιδιωτική ασφάλεια: εργασιακό περιβάλλον, διεθνείς τάσεις & ελληνική πραγματικότητα
 • Ποινικός κώδικας
 • Ποινική δικονομία
 • Ειδικοί ποινικοί νόμοι
 • Εισαγωγή στην ασφάλεια
 • Το προφίλ του προσωπικού ιδιωτικής ασφάλειας
 • Ανταπόκριση σε περιστατικά
 • Ασφάλεια εγκαταστάσεων
 • Εξοπλισμός, μέσα & τρόποι προστασίας του προσωπικού ασφάλειας Ι.Ε.Π.Υ.Α.
 • Προστασία προσώπων
 • Πυρασφάλεια & αντιμετώπιση τεχνολογικών ατυχημάτων
 • Παροχή πρώτων βοηθειών

Παρέχονται: ύλη Υπουργείου σε e-book 420 σελίδων, 300 ερωτήσεις & απαντήσεις για τις εξετάσεις Πιστοποίησης, ειδική προετοιμασία για την εξέταση των Προφορικών.

 

 

 

 


All Rights Reserved © Europroodos