Λινοθηκάριος

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το άτομο που θα πιστοποιηθεί σε αυτό το γνωστικό αντικείμενο θα έχει τις απαραίτητες γνώσεις/δεξιότητες να φροντίζει για τη διαχείριση των λινών και του ιματισμού της ξενοδοχειακής επιχείρησης και την προμήθεια καθαρών λινών στους εργαζόμενους του τμήματος οροφοκομίας αυτής.

ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΓΝΩΣΕΙΣ/ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗ

Γενικές γνώσεις

 • Γενικοί κανόνες
 • Κανονιστικές/Νομοθετικές ρυθμίσεις
 • Βασικές προδιαγραφές
 • Αναζήτηση και προσέγγιση πιθανών εργοδοτών
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Συνέντευξη
 • Κύρια χαρακτηριστικά
 • Εργασιακά δικαιώματα
 • Σχέση εξαρτημένης εργασίας
 • Εργατικά ατυχήματα
 • Λογισμικό εφαρμογών
 • Υπηρεσίες Διαδικτύου
 • Πληροφοριακά Συστήματα

Βασικές γνώσεις

 • Η έννοια του Τουρισμού
 • Μεγέθη του παγκόσμιου τουρισμού
 • Βασικά μεγέθη του ελληνικού τουρισμού
 • Φορείς του ελληνικού τουρισμού
 • Εμφάνιση εργαζόμενου
 • Συμπεριφορά εργαζόμενου
 • Πειθαρχικά παραπτώματα
 • Εμφάνιση και υγιεινή στο χώρο εργασίας
 • Ο εργαζόμενος ως εκπρόσωπος της επιχείρησης
 • Εισαγωγικές έννοιες
 • Τάσεις στο χώρο του Τουρισμού
 • Στρατηγική εξυπηρέτησης
 • Ποιότητα υπηρεσιών
 • Ο ιδανικός εργαζόμενος
 • Εισαγωγικές έννοιες
 • Ποιότητα – Ικανοποίηση – Αξιοπιστία
 • Πηγές και διαχείριση παραπόνων
 • Στρατηγικές ανάκτησης εξυπηρέτησης (επανόρθωσης)

Ειδικές γνώσεις

 • Τακτοποίηση και καθαριότητα λινοθήκης – Φροντίδα και φύλαξη λινών και ιματισμού
 • Παραλαβή λινών από το πλυντήριο – Παράδοση λινών στους ορόφους
 • Έλεγχος καταλληλότητας λινών και ιματισμού – Καταστροφή ακατάλληλου υλικού
 • Τήρηση βιβλίων/εντύπων λινοθήκης – Απογραφή αποθεμάτων
 • Το τμήμα οροφοκομίας
 • Εξοπλισμός και προετοιμασία
 • Καθαρισμός δωματίου
 • Καθαρισμός και φύλαξη λινών
 • Προδιαγραφές ποιότητας και αποδοτικότητας του τμήματος ορόφων
 • Προστασία εργαζομένου
 • Εργονομία στην εργασία
 • Τραυματισμοί εν ώρα εργασίας και αναγκαία πρόληψη
 • Κίνδυνοι κατά την εργασία και Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ)
 • Σήμανση ασφαλείας και υγείας στους χώρους εργασίας
 • Παγκόσμιες καλές πρακτικές
 • Επιμέλεια δωματίου πριν την άφιξη, κατά την παραμονή και μετά την αναχώρηση του πελάτη
 • Διαχείριση εξοπλισμού ορόφου, βλαβών και απολεσθέντων αντικειμένων
 • Επικοινωνία με άλλα τμήματα του ξενοδοχείου – Αναχωρήσεις και αφίξεις πελατών
 • Τήρηση βιβλίων/εντύπων τμήματος ορόφων